måndag 20 september 2021

Herre, härligt är ditt namn (Lord, I lift your name on high)

 


Herre, härligt är ditt namn,
jag vill sjunga till din ära,
glad att du är i mitt liv,
att min synd du ville bära.
Du kom från himmel till jord
med bud till oss
och betalade vår skuld
på dödens kors,
du stod upp ur din grav,
över döden du vann,
Herre, härligt är ditt namn!